Uprzejmie informowujemy, że korzystamy z usług SMART Adserver. W zwiazku z tym pliki typu cookies zostają zapisane w przeglądarce i mogą być skasowane na stronie [proszę kliknąć]. Wszystkie informacje odnośnie polityki prywatności SMART dostępne są  na stronie.

Od 22 marca obowiązują nowe przepisy znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego (Dziennik Ustaw z 21.12.2012, poz. 1445) dotyczące plików cookies (art. 173 PT). Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Decyzją Parlamentu Europejskiego została wprowadzona regulacja nakazująca każdemu właścicielowi serwisu internetowego na pozyskanie zgody internautów na instalowanie ciasteczek.

W Ad-Vice Twoje dane osobowe podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na naszych stronach internetowych.

Właścicielem i administratorem serwisów internetowych dostępnych pod adresami http://www.advice.pl, http://www.ad-vice.pl, http://ad-renaline.pl, http://grpspot.pl, http://yellowgreen.pl jest Ad-Vice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Tamka 16 lok. 6/7, adres poczty elektronicznej: ad-vice@ advice.pl.

Ad-Vice sp. z o.o. deklaruje ochronę prywatności każdego użytkownika odwiedzającego stronę Firmy. Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi Państwa wizyty oraz zgłoszeń, jak również w celu wprowadzenia usprawnień w korzystaniu ze stron pod adresem http://www.advice.pl, http://www.ad-vice.pl, http://ad-renaline.pl, http://grpspot.pl, http://yellowgreen.pl.

Dane gromadzone w serwisach internetowych Ad-Vice sp. z o.o. mają postać:

* dobrowolnie wprowadzanych przez użytkownika danych w formularzach (dane osobowe, kontaktowe, dotyczące komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Ad-Vice sp. z o.o.
* danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (wpisy w logach serwerowych1, adresy IP2, pliki cookies3, itp.).

W serwisach internetowych Ad-Vice sp. z o.o. mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, flash, XML, PHP, DHTML, cookies. Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) przesłanie do Państwa jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Ad-Vice sp. z o.o. , w postaci odpowiedzi na zgłoszenie z internetu lub biuletynu) drogą elektroniczną wymaga wyrażenia Państwa zgody na otrzymywanie informacji na podany adres poczty elektronicznej.

Dane pozyskane w związku z Państwa wizytą w serwisie internetowym Ad-Vice sp. z o.o. wykorzystywane są przez administratora serwisu w celach technicznych, statystycznych lub w celu optymalizacji serwisu.

Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie Ad-Vice sp. z o.o. nie będą ujawniane ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim z wyjątkiem firm współpracujących, należących lub powiązanych do Ad-Vice sp. z o.o., ich agencji reklamowych, sieci sprzedawców oraz innych podmiotów współpracujących.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z serwisu internetowego Ad-Vice sp. z o.o. oznacza Państwa akceptację powyższej polityki prywatności.

[1] Logi serwerowe zawierają zapis komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem stron internetowych podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych, m.in. adresy IP pozwalające ustalić, skąd inicjowane było połączenie z serwerem oraz elementy serwisu pobierane przez przeglądarkę internetową użytkownika.

[2] Numer komputera podłączonego do sieci, w tym internetu. Może być na stałe przypisany do komputera użytkownika lub być mu przydzielany dynamicznie przy każdym połączeniu. Może pozwalać na lokalizację komputera użytkownika łączącego się z serwisem.

[3] Technologia ułatwiająca m.in. wprowadzanie przez użytkownika danych do formularzy internetowych. W przypadku ewentualnych problemów w korzystaniu serwisu rekomendujemy włączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies ze stron Ad-Vice sp. z o.o. są wykorzystywane wyłącznie w obrębie tego serwisu i nie są udostępniane innym podmiotom.